ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนได้มีเจ้งเปิดเรียนใน วันจันทร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 (อ่าน 533) 19 ม.ค. 64
ตารางสอนประถมศึกษาปีที่ 1 IEP สัปดาห์ที่ 1 (อ่าน 571) 07 ม.ค. 64
ตารางสอนประถมศึกษาปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 (อ่าน 659) 07 ม.ค. 64
ตารางสอนประถมศึกษาปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 (อ่าน 518) 07 ม.ค. 64
ตารางสอนประถมศึกษาปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 1 (อ่าน 554) 07 ม.ค. 64
ตารางสอนประถมศึกษาปีที่ 6 สัปดาห์ที่ 1 (อ่าน 531) 07 ม.ค. 64
ตารางสอนประถมศึกษาปีที่ 4 สัปดาห์ที่ 1 (อ่าน 619) 07 ม.ค. 64
ตารางสอนประถมศึกษาปีที่ 5 สัปดาห์ที่ 1 (อ่าน 522) 07 ม.ค. 64
แบบสำรวจการเดินทางช่วงปิดปีใหม่ ( 28 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564) ของนักเรียนโรงเรียนผดุงวิทย์ (อ่าน 50) 04 ม.ค. 64
แบบสำรวจการเดินทางช่วงปิดปีใหม่ ( 28 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564) ของครูโรงเรียนผดุงวิทย์ (อ่าน 48) 04 ม.ค. 64
ประกาศหยุดการเรียนตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 (อ่าน 356) 04 ม.ค. 64