ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คณิตศาสตร์ ป.6
แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ PNG Image ขนาดไฟล์ 109.94 KB 146607
ภาษาไทย ป.2
ใบงาน วิชาภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 79.42 KB 146574
คณิตศาสตร์ ป.2
ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ 13/ม.ค./64 JPEG Image ขนาดไฟล์ 20.58 KB 146342
ใบงาน วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 20.67 KB 146710
ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ 12/ม.ค./64 PNG Image ขนาดไฟล์ 90.88 KB 146604
ใบงาน วิชาคณิตศาสตร์ 11/ม.ค./64 JPEG Image ขนาดไฟล์ 259.09 KB 146473
ใบงาน วิชาคณิตศาสตร์ 11/ม.ค./64 JPEG Image ขนาดไฟล์ 256.46 KB 146570
ประวัติศาสตร์และสังคม ป.2
ใบงานวิชาสังคมศึกษา 12.01.64 JPEG Image ขนาดไฟล์ 73.99 KB 146444
ใบงาน 11/ม.ค./64 JPEG Image ขนาดไฟล์ 103.39 KB 146677
ประวัติศาสตร์และสังคม ป.4
สไลด์วิชาสังคมศึกษา PowerPoint 22/ม.ค./64 Unkown Document ขนาดไฟล์ 652.67 KB 146475
ภาษาไทย ป.6
ใบงาน วิชาภาษาไทย 14/ม.ค./64 Word Document ขนาดไฟล์ 116.98 KB 146734
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ ๑ เรื่องข้อเท็จจริ Word Document ขนาดไฟล์ 14.12 KB 146753
อังกฤษ ป.6
ใบงาน subject _ object pronoun Word Document ขนาดไฟล์ 12.99 KB 146417
Future Simple Tens1 สัปดาห์ที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.17 KB 146682
ประวัติศาสตร์และสังคม ป.6
สไลด์ PowerPoint 18/ม.ค./64 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 146723
คณิตศาสตร์ ป.6
ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ 19/ม.ค./64 JPEG Image ขนาดไฟล์ 140.23 KB 146630